Provinciale Staten (PS2019)

Ik ben sinds maart 2018 statenlid voor de Groninger VVD-Statenfractie en verantwoordelijkt voor Landbouw, Natuur, Ruimte, Sport, Evenementen en Toerisme.

Ik kom uit het westen van het land en geniet al 30 jaar van de Provincie Groningen. Minder jachtig en veel nuchterder. Prima. Ik woon in het Zuiden van de stad Groningen en geniet daar van de prachtige omgeving (De Onlanden) en het water (Paterswoldse Meer).

De overheid ken ik goed. Ik was en ben veelal voor projecten verantwoordelijk waar bestuurlijke verhoudingen spannend zijn en waarin veel belanghebbenden participeren. Ik houd van die dynamiek en het zoeken naar balans in een dergelijk speelveld. Ik heb in verschillende projecten ook bestuurlijk veel te maken gehad met gemeenten in de hele provincie en ook met veel culturele projecten en initiatieven zoals brede scholen en andere samenwerkingsvormen tussen instellingen en organisaties. Ik heb ook diverse projecten gedaan bij onder meer Rijkswaterstaat, de Gemeente Groningen en DUO.

Liberaal

Al geruime tijd volg ik de Provincie en haar bestuur op de voet en deel ik de liberale kernpunten van de VVD: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Uitgangspunten die niet vaak genoeg herhaald kunnen worden. Ik ben ervan overtuigd dat het ruimte laten aan mensen en bedrijven ervoor zorgt dat zij in vrijheid hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Ik speel graag een verbindende rol tussen overheid, bedrijfsleven en organisaties. Ik kan mijn kennis en ervaring inzetten rond thema's als economie, ICT, toerisme, arbeidsmarkt, bedrijfsleven, cultuur en open data, maar vooral ook over hoe organisaties en instanties efficiënt, projectmatig en doelmatig kunnen samenwerken. Dat is in deze tijden van decentralisaties, fusies en herindelingen bovenal van belang.

Loopbaan

Ik werk nu zo´n 25 jaar in de ICT Branche, zowel als ZPP´er als in loondienst. Op dit moment werk ik als projectmanager bij KPN Consulting.

Standpunten

De standpunten van de VVD Groningen in het verkiezingsprogramma: