Algemeen

Ik (Madà Miesen), verleen je hierbij toegang tot deze website (mada.nl). Ik publiceer hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door mijzelf of door derden zijn aangeleverd. Ik behoud mij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder je daarover eerst te informeren.

De informatie op deze website is vrijblijvend en kan niet gezien worden als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door de expliciete aanvaarding van een offerte.

Beperkte aansprakelijkheid

De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Expliciet zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen die op deze website staan liggen bij mij of mijn licentiegevers.